Çalışma

Grupları

  • Üyelik geliştirme, pazarlama, crm ve iletişim
  • Öğrencilerle ilişkiler ve öğrenci ilişkileri koordinasyonu
  • İş dünyası ilişkileri yönetimi
  • İstihdam yaratma
  • İTÜ’lü dernekler, vakıflarla ilişkiler koordinasyonu
  • Mali kaynak yaratma